Personvern

Retningslinjer for personvern
Personvern er svært viktig for oss! Vi tilstreber derfor høy beskyttelse av personopplysninger ved våre nettjenester ved alle tilfeller der vi har en faktisk mulighet. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at oss ikke kan garantere sikker overførsel av personlig informasjon til eller fra deg som bruker via internett.
Ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester, samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger som beskrevet nedenfor.
Personopplysninger
Vi er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
Opplysninger som ikke identifiserer en person
Vi vil også samle inn informasjon som ikke er knyttet til en person. Formålet med denne innsamlingen vil være å få statistiske data om totalt antall besøkende på våre nettsider, antall besøkende per side på våre nettsider og domenenavnet på besøkerens nettleverandør.
Linker til andre nettsteder
På vår hjemmeside kan du finne lenker til tredjeparts nettsider. De retningslinjene for personvern som du nå leser vil ikke gjelde for andres nettsider. Vi har ikke ansvar for retningslinjer for personvern på tredjeparts nettsider som det lenkes til fra våre nettsider. Vi anbefaler deg at du alltid sjekker retningslinjer for personvern for enhver nettside du måtte besøke.

Dele personopplysninger med tredjeparter
Vi vil ikke i noe tilfelle selge eller leie ut personopplysninger til utenforstående. Vi gjør deg likevel oppmerksom på at i spesielle tilfeller kan det være at vi oppgir personopplysninger til utenforstående i følgende situasjoner:
Situasjoner der utvalgt tredjepart gjennom sine nettsteder tilbyr oss støttetjenester. Disse kan i enkelte tilfeller få tilgang til opplysninger om deg for å kunne yte service til oss. Alle selskaper som yter service til oss må oppfylle strenge krav til databeskyttelse. Du samtykker til at oss kan overføre dine personopplysninger til utlandet i denne sammenheng. Dette gjelder også overføring til stater utenfor EU/EØS-området.
Det kan oppstå tilfeller der vi mener det er nødvendig å oppgi personopplysninger for å identifisere, kontakte eller sette i gang juridiske tiltak mot personer som kan tenkes å skade deg eller på annet vis omgå våre rettigheter, eiendom eller drift, skade brukere av dette nettområdet eller andre som kan bli skadelidende ved slike aktiviteter.
Når vi mener loven krever det, eller som svar på forespørsler fra norske myndigheter i forbindelse med etterforskning av kriminelle saker, eller i forbindelse med en pågående sivil sak eller administrativ etterforskning, vil vi kunne gi personopplysninger videre.
Kontakt oss gjerne
I følge personopplysningsloven har du rett til å be oss om innsyn i alle personopplysninger som gjelder deg, samt å få rettet opp data som måtte være feil. Du har også rett til å få slettet personopplysninger som gjelder deg. Du kan også når som helst kontakte oss og tilbakekalle ditt samtykke i at vi bruker informasjon om deg i de situasjoner som er beskrevet i disse retningslinjene.
Du kan også kontakte oss via kontaktskjemaet på nettsiden.
Videre informasjon om personvern kan du få ved å kontakte Datatilsynet.

Flere artikler